Általános Szerződési Feltételek

 

Kérem, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével elfogadja az EnyediDesign.hu Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmát. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat elfogadhatónak tartja, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum magyar nyelven készült és álladóan hozzáférhető a honlapon. 

Amennyiben a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban kérdés merült fel vagy igényt szeretne velem megbeszélni, kérem, keressen meg a megadott elérhetőségeken!

I. Fogalmak

Eladó: az EnyediDesign internetes oldal (enyedidesign.hu), képviseli: Enyedi Eszter e.v. Email cím: enyedidesign@gmail.com 

 • Székhely1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 13/B
 • Nyilvántartási száma: 53690959
 • Adószáma: 69791042-1-41
 • Statisztikai számjel: 69791042-9003-231-01
 • Telefon+36 (70) 385 1117

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Honlap: az enyedidesign.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Jótállás: azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (Eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

 

II. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

III. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és Eladót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A honlapon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérem, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

IV. A honlap használata

4.1. A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot és ezen belül az egyes termékeket. A termékek kapcsán megjelenik a termék fotója (az egyes termékekre kattintva több szögből), a részletes ismertetője, a termékkódja és az ára. Vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetni. Felhívom figyelmet, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalok!

4.2.Megrendelés menete

4.2.1. A termék kiválasztása

A Termék kiválasztása után a “Megrendelem!” gombra kattintva a Megrendelő űrlap jelenik meg, melyen meg tudja adni a nevét, email címét és jelezni tudja, hogy melyik termék(ek), milyen színben és kiegészítőkkel tetszett(ek) meg és további tájékoztatást is kérhet a kiszemelt termékkel kapcsolatban.

4.2.2. A rendelés véglegesítése

Amennyiben a Vevő, a termék(ek) kiválasztása során meggyőződött arról, hogy az megfelel az általa megrendelni kívánt termék(ek)nek, a megrendelő űrlap útján jelezheti a megrendelési szándékát és ezt követően kerülnek pontosításra a felekkel, a  vásárlással, a fizetéssel és a szállítással kapcsolatos részletes adatok. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A Vevő a megrendelésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Eladó a visszaigazolás során tájékoztatja a Vevőt arról, ha a kiválasztott Teljesítési határidő eltér az ÁSZF 4.5 pontjában rögzített vállalt időtől. Amennyiben a Vevő a teljesítés legkésőbbi időpontjának megváltoztatását nem fogadja el, úgy a vásárlástól való elállási szándékát köteles lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb egy munkanapon belül jelezni az Eladónak. Amennyiben a Vevő ezt nem jelzi, úgy a szerződés a Felek között a módosított teljesítési idővel jön létre.

4.2.3. A rendelés feldolgozása

Az Eladó legkésőbb a Vevő megrendelésének elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja a megrendelést, melyben feltünteti a megrendelt termékek kódját, árát, a teljesítés várható időpontját, a szállítási feltételeket és költséget, a teljes árat, valamint a megrendelés azonosítóját. A szerződés a Vevő által tett megrendelésnek az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

4.3. Fizetési módok

4.3.1. Készpénzes fizetés

A honlapon megjelölt és előzetesen egyeztetett budapesti átvételi helyeken lehetőség van a készpénzes fizetésre, azonban csak pontos összeggel, pénz visszaadására nincs lehetőség.

4.3.2. Banki átutalás

Előre történő utalás esetén a megrendelést követően a visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlára kell a megrendelt termék ellenértékét (a termék árát és a szállítási költségeket) 5 napon belül átutalni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Eladó bankja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Eladó neve: dr. Enyedi Eszter e.v.

Eladó számlaszáma: 10300002-10406607-49010013

Átutalásnál a Vevő nevét mindenképpen fel kell tüntetni a közlemény rovatban.

 4.4. Átvételi módok, átvételi díjak

 4.4.1. Személyes átvétel

Személyes átvételre Budapesten a Millenárisnál (1024, Kis Rókus utca 16-20.) vagy a Nyugati Pályaudvarnál van lehetőség e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban. Ebben az esetben természetesen nincsen szállítási költség.

4.4.2. Házhozszállítás / Csomagszállítás: Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálat vagy a GLS futárszolgálat (a továbbiakban: választott szállítást végző cég)

A választott szállítást végző cég, a honlapon feltüntetett szállítási díj ellenében, az Ön választása alapján vagy az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át, vagy egy Ön által megadott csomag automatába. A szállítás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg a Vevő, illetve annak alakulásáról a honlap “Infók” menüpontjában tájékozódhat. 

4.5. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzem. 

 4.6. Árak

Az árak forintban értendők. Az Eladó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) XIII. fejezetének rendelkezései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az esetleges akciós árak a készlet erejéig vagy az akció, promóció visszavonásáig érvényesek.    

 

V. Jótállás

A megvásárolható termékekre, rendeltetésszerű használat mellett 1 év jótállást (garanciát) vállalok. Kérem, hogy a terméket annak használati és kezelési útmutatója szerint használja és tisztítsa, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem tudok felelősséget vállalni. Garanciális panasz esetén a Vevő dolga és költsége a termék visszajuttatása. 

VI. A Vevőt megillető elállási jog

6.1 A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint meghatározott határidőn belül megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A fogyasztó az elállási jogát:

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 4. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A 6.1 pont a) alpontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 
6.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja a következő címre történő megküldéssel: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 13/B.

6.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

6.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

6.4.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívom a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

6.4.2. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

6.4.3. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

6.4.4. Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

6.5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

6.5.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6.5.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

6.5.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.6. Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” pontban meghatározottak esetén, azaz „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”.

 

VII. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Elérhetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 (70) 385 1117

Internet cím: https://enyedidesign.hu/

E-mail: enyedidesign@gmail.com

7.2. Panaszügyintézés

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül elvégezze. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul e-mail útján tájékoztatja a fogyasztót. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

7.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

7.2.2. Békéltető Testület

A Fogyasztó jogosult az lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem-előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

7.2.3. Bírósági eljárás

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

VIII. Egyebek

8.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban olvashat tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetében a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

8.2. Kedvezményekre vonatkozó általános szabályok

Az Eladó által a Vevő részére kibocsátott kedvezmény kuponok, valamint promóciós kódok (a továbbiakban: kedvezmények) esetében az alábbi szabályok érvényesek. A kedvezmények más kedvezménnyel (árengedménnyel, kedvezmény kuponnal, promócióval) nem vonhatók össze.

8.3. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással és a forrás pontos feltüntetésével lehet.

8.4.  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

8.5. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az által bevitt adatok módosítására. A Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az ott megadott adatok alapján kerül legyártásra, számlázásra, illetve szállításra a termék. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

8.6. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.